Торжественное открытие молочной кухни

    142

    Сегодня утром в Стерлитамаке состоялось торжественное открытие молочной кухни
    https://cityopen.ru/segodnya-utrom-v-sterlitamake-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-molochnoj-kuhni/